Sellavio psychologist services

SELLAVIO

NÕUSTAMIS- JA TERAAPIATEENUSED

Psühholoog Olle Selliov

Psühholoog Olle Selliov

OLLE SELLIOV

Psühholoog
Koolipsühholoog
Pereterapeut (väljaõppes)
Superviisor
Coach

Psühholoog Olle Selliov

teenused

PSÜHHOLOOGILINE NÕUSTAMINE

54 EUR (1 tund)

PERETERAAPIA

84 EUR (1,5 tundi)

PAARITERAAPIA

84 EUR (1,5 tundi)

AJA BRONEERIMINE:

olle[@]sellavio.ee

 

või vajuta allolevale nupule

 

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Hinnakiri kehtib alates 01.01.2023.

Vabad ajad saadaval alates 2023. aasta algusest

ENAMLEVINUD PÖÖRDUMISE PÕHJUSED

PERE- JA PAARITERAAPIAT PAKKUVAD KOOSTÖÖPARTNERID

PERE- JA PAARITERAPEUDID (väljaõppes)
KONTAKTINFO
PIIRKOND
paekarin[@]gmail.com
TALLINN
kertukase1[@]gmail.com
TALLINN
katri.viitpoom[@]gmail.com
TALLINN
ljudmilla[@]vtervis.ee
TARTU
margitjullinen[@]gmail.com
JÄRVAMAA
angela.kungla[@]gmail.com
LÄÄNE-VIRUMAA
lemmileola[@]hot.ee
VILJANDIMAA

Võta terapeudiga julgelt ühendust! Hind, asukoht ja tingimused kokkuleppel terapeudiga.

TESTID

NOORTELE JA TÄISKASVANUTELE

NOORTELE JA TÄISKASVANUTELE

NOORTELE JA TÄISKASVANUTELE

LASTEVANEMATELE

NOORTELE JA TÄISKASVANUTELE

TÄISKASVANUTELE

TÄISKASVANUTELE

LAPSEVANEMATELE

NB! Antud küsimustik on tasuline. Hind 18 EUR.

jõustavad mõtted

sõnavõtud meedias

Psühholoog Olle Selliov
Olle Selliov ja Monika Koppel Autor/allikas: ERR
25. oktoobril 2020 kell 16:05 astusin kõrvuti pereterapeut Monika Koppeliga üles Vikerraadio Peresaates.
Saates puudutasime teemasid nagu: karantiinist ja majanduskriisist tulenevad riskid vaimsele tervisele, soorollidega kaasnev surve, suitsiidid meeste seas, suitsiidiohu märgid ja sekkumisvõimalused.
 
 
 Elus on sageli nii, et üks samm viib teiseni ja teine omakorda järgmisteni. Selle käigus avanevad uued “uksed” ning aset leiavad muutused ja areng. Kõige olulisem, sageli ka kõige raskem, on siinjuures just see esimese sammu tegemine. Ka stressi, kuhjuvate pingete ja tervisemurede korral on kõige olulisem astuda esimene samm – julgeda küsida abi. 
 
Head kuulamist!

Teadlikkuse tõstmiseks

Sõda, terror ja vägivald on sündmused, mis mõjuvad väga paljudele meist hirmutavalt ja rusuvalt. Kui täiskasvanutena saame toimetulekuks vajalikku toetust otsida teistelt täiskasvanutelt – oma partnerilt, vanematelt, sõpradelt ja professionaalidelt, siis lapsed loodavad peamiselt oma vanematele, et nad aitaksid tunda end turvaliselt ning toime tulla keeruliste tunnetega.

Toetudes NASP-i (National Association of School Psychologist) soovitustele koostasin väikese spikri lapsevanematele, kuidas lapsega sõjast ja terrorist toetaval viisil rääkida.

 • Ole teadlik iseenda ärevusest. Oma tunnetest tasub rääkida professionaalidega või teiste täiskasvanud emotsionaalselt küpsete inimestega. Lapse ees ei pea tundeid varjama, kuid oluline on sisendada talle lootust, et asjad lähevad paremaks.
 • Ole oma rahulikkuse ja enesekontrolliga eeskujuks. Ärevusest ja hirmust kannustatud paanilist käitumist tasub vältida. Kui vanem ei tule endaga toime, on raske oodata, et laps endaga toime saaks tulla.
 • Kinnita lapsele, et ta võib tunda ennast turvaliselt. Too näiteid sellest, et nii laps ise kui tema lähedased viibivad ohutus ja turvalises keskonnas ja et selle eest seisavad usaldusväärsed ja professionaalsed inimesed.
 • Anna teada, et ükski tunne pole vale. Sõjast kuuldes on väga inimlik ja normaalne tunda viha, ärevust, muret ja teisi tundeid. Aita lapsel oma tunnetest rääkida, ja neid väljendada. Normaliseeri erinevaid tundeid.
 • Toetu sõjast rääkides faktidele. Väldi spekuleerimist, mis on juhtunud või mis võib juhtuda. See tõstab ärevust nii lapses kui teistes pereliikmetes.
 • Ole sõjast rääkides aus. Pole vaja teeseda, et sõjasündmuseid ei ole või et need pole tõsised. Samas tasub lapsega rääkides alati lisada lootust ja turvatunnet sisaldavaid sõnumeid.
 • Väldi sildistamist ja stereotüüpset üldistamist. Sõda Ukrainas ei algatanud mitte venelased, vaid Venemaa president. Väga suur osa venelasi on Ukrainasse sissetungi vastu. Lastel kujunevad eelarvamused väga kergelt. Seetõttu tasub säilitada tolerantsus ja sellest ka lastega rääkida.
 • Arvesta lapse vanusega. Väiksemad lapsed vajavad lihtsamaid sõnumeid ja kinnitust, et nende igapäevaelu ei muutu kuidagi. Igas vanuses laste puhul on tähtis anda neile võimalus ennast verbaalselt väljendada.
 • Säilita igapäevaseid tavalisi rutiine. Tavapärased rutiinid sisendavad turvatunnet. Samas on oluline ka paindlikkus, kuna ärev foon ühiskonnas ja kodus võib mõjutada näiteks keskendumisvõimet või öist und.
 • Väldi sõjasündmuste liigset eksponeerimist. Jälgi ning vajadusel piira lapse meediakasutust. Noorte puhul tasub tähelepanu pöörata ka sellele, et uudistevoog ei tuleks ainult ühest (sotsiaal)meedia kanalist, kuna on oht kallutatud infole.
 • Märka lapse muutuvat käitumist. Lapsed väljendavad oma emotsioone teisiti kui täiskasvanud ja sõltuvalt vanusest ei pruugi laps olla võimeline oma ärevust suuliselt väljendama. Muutuv käitumine võib olla märgiks, et lapse ärevuse või pinge tase on tõusnud. Pinge väljendamiseks ei ole õiget ega vale viisi.
 • Hoia teravdatud tähelepanu all varasema traumaga last. Suurema riskiga on lapsed, kes on oma elus kogenud traumaatilisi sündmusi, kes on kaotanud mõne lähedase inimese või kellel on varasemalt olnud vaimse tervise probleeme.
 • Paku lapsele võimalust väljendada omapoolset tuge ja hoolimist. Toetus- või tänukaartide ja piltide joonistamine aitab vähendada abituse ja ärevuse tunnet. Lapsed on loovad ja nutikad erinevate toetusviiside leidmisel. Tasub lihtsalt anda võimalus.
 • Hoia sidet kooli või lasteaiaga. Kool ja lasteaed on paigad, kus laps saab kogeda tavapärase elu jätkumist. Anna märku, kui sinu laps vajab senisest enam tähelepanu ja tuge.
mis on pereteraapia?

Pereteraapia on laialtlevinud psühhoteraapiameetod, mis on suunatud lahendamaks süsteemselt probleeme, mis tekivad inimestel suhtes oma lähedaste ning teiste oluliste inimestega.

Pereteraapia sobib abistava meetodina nii kriisisituatsioonis kui ka pikemaajaliselt väljakujunenud probleemide lahendamisel. Samuti on meetod kasulik ennetava eesmärgiga vältimaks pereliikmete käitumisprobleeme või psüühilise tervise halvenemist.

 

mis on psühholoogiline nõustamine?

Psühholoog pakub võimaluse privaatseks kohtumiseks, kus saab rääkida vabas ja neutraalses õhkkonnas pingetest ning konfliktidest, mis tekitavad rahulolematust ja tugevaid negatiivseid emotsioone. Kõik kohtumisel räägitu on konfidentsiaalne ning jääb kliendi ning psühholoogi vahele. Vajaduse korral on võimalus jääda anonüümseks.

See on võimalus väljendada raskeid ja allasurutud tundeid turvalises keskkonnas, koostada psühholoogi kaasabil lahendusplaan tulevikuks ning tema toel see ka ellu viia.

mis on supervisioon?

Supervisioon on süsteemne nõustamisprotsess,  mille fookuses on inimeste, tööalaste ülesannete ning organisatsiooni omavaheline suhestumine.

Professionaalse supervisooni eesmärk on:

 • arendada tööks vajalikke oskuseid ja omadusi,
 • leida tõhusaid lahendusi ja toimimisviise,
 • toetada elukestva õppimise kontseptsiooni,
 • jõustada inimest, meeskonda, organisatsiooni,
 • pakkuda võimalust enesearenguks,
 • toetada eluterve tööhügieeni / töökultuuri loomist, arendamist, tagamist.
mis on coaching?

Coaching on kindla eesmärgi saavutamisele, oskuste või harjumuste omandamisele suunatud koostöö, mis võib toimuda ühekordselt või protsessina. Coaching sobib igale inimesele, kelle soov on teha teadlikult tööd iseendaga ning viia ellu muudatusi enda sees ja ümber.

Coachingu eesmärgiks on:

 • takistusi seljatades liikuda eesmärgi poole,
 • saavutada soovitud tulemusi,
 • õpetada inimest kasutama oma resursse kõige efektiivsemal ja parimal viisil,
 • juhtida muudatusi elutervelt,
 • inspireerida, tekitada sisemist jõudu ja tasakaalu.

KONTAKT

 

Sellavio OÜ

Telefon: +372 5645 4142

E-post: olle[@]sellavio.ee

VASTUVÕTUD

Vastuvõtud toimuvad Tallinna südalinnas Estonia teatri vahetus läheduses. Täpne asukoht antakse teada peale aja kokkuleppimist.

ISIKUANDMETE KASUTAMINE

Broneeringu tegemisel küsitakse Teie kui teenust saava isiku nime, e-posti aadressi ning telefoninumbrit. E-posti aadressi kasutatakse broneeringu kinnituse, meeldetuletuse ja arve saatmiseks. Telefoninumber on vajalik informatsiooni kiireks vahetuseks.