Eneseanalüüsi ankeet noortele

Ankeet sisaldab küsimusi Sinu enesetunde, eilse päeva tegevuste ja tänase päeva plaanide kohta. Selle vastused lähevad automaatselt ainult psühholoog Olle Selliovile, kes analüüsib saadavaid andmeid koos Sinuga järgmistel kohtumistel. Ankeedi regulaarsel täitmisel paranevad Sinu eneseanalüüsi ja enesejuhtimise oskused.

Ankeeti tuleb täita päeva alguses ja iga päev, vastavalt kokkulepitud perioodile.