Enesejälgimise ankeet sõltuvuskäitumise või selle riski korral
(täita igal hommikul)

Ankeet sisaldab küsimusi enesetunde, sõltuvuskäitumise ja eesolevate plaanide kohta. Küsimustiku igapäevane täitmine parandab eneseanalüüsi ning enesejuhtimisoskusi ning on suunatud sõltuvuskäitumise vähendamisele ja sellest loobumisele.